Skitgubbe – Regler och strategi


Skitgubbe är ett klassiskt och underhållande kortspel, känd för sina enkla regler och det spännande målet att först bli av med alla sina kort. Detta spel, som kombinerar nöje och en rik historia, har varit populärt i många sammanhang, från mysiga hemmakvällar till livliga spelomgångar på barer, där det ibland även har varit föremål för vänliga vad om pengar.

Spelet är idealiskt för 2 till 4 deltagare, en spelaruppställning som balanserar antalet kort per person och främjar en jämn och flytande spelupplevelse.

För att spela skitgubbe behövs bara en vanlig kortlek. Spelets kärna ligger i att undvika titeln som skitgubbe. Detta uppnås genom att snabbt och strategiskt bli av med sina kort. Den spelare som sist håller i sina kort får den oönskade titeln skitgubbe, vilket signalerar spelets slut och deras förlust.

Lämplig ålderFrån 6 år
Antal kort52 stycken
Används jokrarNej
Antal deltagare2-4 stycken

Vanliga frågor

Får man gå ut på ess i skitgubbe?

Du får inte gå ut på ett ess. Du kan inte heller gå ut på en tvåa eller en tia.

Måste man följa färg i skitgubbe?

Nej, du behöver inte följa färg.

Kan man chansa i skitgubbe?

Du kan spela det översta kortet i leken och chansa på att få ett bättre kort.

Andra namn på spelet

 • Mas
 • Mjölis
 • Mjölnarmatte

Skitgubbe regler

Nedan följer en sammanfattning av reglerna i skitgubbe. För en mer djupgående förståelse och exempel på hur spelet spelas, se längre ner i guiden. Här är reglerna för skitgubbe:

 • Spelet kan spelas med två till fyra deltagare, där tre spelare ofta ger en optimal spelupplevelse.
 • Varje spelare börjar med tre kort på handen.
 • Jokrarna används inte i skitgubbe och bör läggas åt sidan.
 • När en spelare spelar ut ett kort, ska denne direkt dra ett nytt från högen för att alltid ha tre kort på handen.
 • I spelets första del har spelaren frihet att välja om hen vill vinna eller förlora sticket genom att lägga ett högre eller lägre kort än det som redan ligger.
 • I spelets andra del måste spelarna lägga ett högre kort än det som redan ligger. Misslyckas man med detta måste spelaren ta upp hela högen på handen.
 • Om två spelare lägger kort av samma värde under den första delen, kallas detta för att ”stunsa”. Korten läggs åt sidan, och spelet fortsätter med att samma spelare som inledde sticket lägger ut ett nytt kort för att starta ett nytt stick.

Kortens värde i skitgubbe

 • Två: Ett kraftfullt kort. När du lägger en tvåa kan du sedan lägga vilket kort som helst ovanpå, vilket ofta resulterar i att värdet på högen sänks.
 • Tre: Detta är det lägsta kortet i spelet.
 • Fyra: Det näst lägsta kortet, bara en rang över trean.
 • Fem: Femman har ett unikt värde och i vissa spelvarianter betraktas den som ”osynlig”.
 • Sex: Standardvärdet sex gäller för detta kort.
 • Sju: Sjuan, ett steg högre än sexan.
 • Åtta: Åttan, en rang högre än sjuan.
 • Nio: Nian, ett kort med värdet nio.
 • Tio: Kallas för ’vändtia’ eftersom det gör att hela lägghögen tas bort från spelet.
 • Knekt: Värdet av en knekt är 11.
 • Dam: En dam har värdet 12.
 • Kung: Kungen, med ett värde av 13, är en av de högre korten.
 • Ess: Det högsta kortet i spelet, överträffar alla andra.

Inledningsfasen av Spelet

Spelet inleds med en första fas som kan spelas på två olika sätt: antingen med eller utan trumf.

I denna fas bildas varje omgång, eller ”stick”, av två kort. När det är flera spelare involverade inleder den som sitter till vänster om given (den som delade ut korten) spelet. Spelaren efter kan välja att överta omgången om möjligheten finns, och därmed vinna det aktuella stick. Spelet fortsätter sedan i turordning.

Tänk dig att du är första spelare. Du spelar en spader nio och din motståndare svarar med en ruter nio. Om ingen vinner stick, fortsätter du att spela ut ett nytt kort på de redan spelade. Om du inte vill vinna stick kan du spela ett lågt kort, i hopp om att din motståndare inte slår under. Det är inte obligatoriskt att vinna stick; målet är att samla bra kort för den andra fasen av spelet. Efter varje spelat kort ska spelarna dra ett nytt kort från talongen för att alltid ha tre kort på handen.

En annan strategi är att ”chansa” på ett bättre kort. Istället för att spela ett av dina egna kort, kan du välja att spela det översta kortet från talongen. I detta fall spelar du ut det direkt från högen utan att först lägga det i handen. När talongen tar slut fortsätter spelet med de kort spelarna har på handen. Den spelare som skulle dragit det sista kortet från talongen får inte göra det. Först när alla handkort är spelade tar spelaren det sista kortet från talongen, visar det för de andra spelarna och behåller det. Detta kort bestämmer trumffärgen i spelets andra fas.

Den Andra Fasen av Spelet

I spelets andra fas har spelarna redan delat upp de 52 korten mellan sig. Kortfördelningen är ofta ojämn, och spelarna har olika många kort. Den spelare som erhöll trumfkortet inleder denna fas genom att spela ut sitt första kort. Målet nu är att bli av med alla sina kort så fort som möjligt.

Reglerna i denna fas skiljer sig från den första. Spelarna måste nu följa den utspelade färgen och, om möjligt, övertrumfa med ett högre kort i samma färg eller spela en trumf om de saknar den utspelade färgen. Det är inte tillåtet att spela ett lägre kort än det som ligger på bordet (krypa). Om en spelare inte kan slå det utspelade kortet, måste de plocka upp det. Om två kort har spelats ut och spelaren inte kan slå över det sist utspelade kortet, är det detta kort som ska tas upp.

En intressant aspekt av spelet är att antalet kort i varje stick ska motsvara antalet spelare. Om det till exempel är tre spelare och den första spelaren har spelat ut, måste nästa spelare övertrumfa detta kort. Om du sitter sist att spela och kan slå över, är det du som får vända bort korten. Om du däremot inte kan slå över och måste ta upp ett kort, ligger ansvaret på nästa spelare att kunna övertrumfa för att kunna vända bort sticken.

Spelet fortsätter tills en spelare lyckas bli av med alla sina kort. Denna spelare har inte nödvändigtvis vunnit, men har definitivt inte förlorat. Spelet saknar en traditionell vinnare och fokuserar istället på den som förlorar, det vill säga den som sist blir sittande med kort på handen. Denna olycksaliga spelare får titeln Skitgubbe/Mas.

Film om hur spelet fungerar

Skitgubbe strategi

I den inledande fasen av Skitgubbe är det viktigt att spela taktiskt. Här är det inte fördelaktigt att hålla på låga kort; istället bör fokus ligga på att skaffa sig högre värdekort. Du kan strategiskt låta dina motståndare vinna sticken om det bara är lågvärda kort i spel.

Detta uppnås genom att medvetet spela ut ett kort som är lägre än motståndarens. När du själv inleder ett stick, försök lägga ut ett kort som du tror är lägre än vad motståndaren kan svara med, vilket tvingar dem att ta upp kort.

I spelets andra fas är den primära strategin att undvika att behöva ta upp kort från stickhögen. Ett effektivt sätt att göra detta är att bevara de högre korten så länge som möjligt. Detta underlättar i spelets slutskede, då det är enklare att gå ut (bli av med sina sista kort) med ett högt kort som en kung, jämfört med ett lågt kort som en trea. Att spara de högsta korten för slutet av spelet kan vara en avgörande strategi för att undvika att bli skitgubbe.